Terug

VERS

In de periode 2009-2014 ben ik verbonden geweest aan VERS, Nederlands grootste netwerkvereniging voor nieuwe film- en televisiemakers. De eerste periode (2009 – 2011) heb ik mij vooral ingezet voor de organisatie en invulling van de VERS Avonden.

 

In 2010 heb ik een mediateam opgezet dat verslag van de VERS activiteiten zou gaan doen. Hierdoor werd ik, bijna als vanzelf, hoofd Media en Communicatie in het hoofdbestuur van de vereniging. In het jubileumjaar, 2011, ging ik op onderzoek uit naar de oorsprong van de vereniging dat resulteerde in een boek.

In de periode 2012-2014 was ik (vice)voorzitter van de vereniging. In die periode heb ik samen met mijn opvolger op Communicatie (Mirjam Wiekenkamp) het online versmagazine.nl geïnitieerd, dat Robbert Vos en Dymph Labbé verder hebben opgezet. Daarnaast hebben Mirjam en ik in 2013 de hoofdredactie gevoerd voor een print editie van het VERS Magazine met het thema ‘Out of your Comfortzone’.

 

Het initiatief voor de Made For Web Academy is ook in deze periode ontstaan.

 

Categorie: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Co-creatie, Educatie | Geplaatst: 03/05/2014


Terug

15 jaar Vers! Jubileumboek

 

 

In 1996 werd in restaurant Il Fiore de NFTVM opgericht door Job Gosschalk, Marc Bary, Ilana Netiv, Robert Alberdingk Thijm, Bert Pot, Vanessa Henneman, Roef Ragas, Paula van der Oest, Isa Hoes, Juul Bovenberg en Jonathan Herman: De Vereniging voor Nieuwe Film- en Televisiemakers.

 

In 2010 veranderde de naam van de vereniging in VERS en er werd een nieuwe website gelanceerd waarop de activiteiten van de vereniging beter in beeld gebracht konden worden. Ikzelf werd in die tijd verantwoordelijk voor de communicatie rond de vereniging.

 

In 2011 werd het jubileum gevierd en om dit kracht bij te zetten heb ik, in samenwerking met fotografe Cindy Heijnen, een informatief fotoboek samengesteld waarin de mensen die de afgelopen 15 jaar de vereniging gebracht hebben tot wat het nu is, een gezicht hebben gekregen. In totaal hebben zo’n 90 mensen uit de huidige film- en televisieindustrie in de afgelopen 15 jaar zich actief aan NFTVM / VERS verbonden als bestuurder.

 

Cindy is verantwoordelijk geweest voor de fotografie, en ik heb me verdiept in de geschiedenis van de vereniging, oa. door ruim 70 oud-bestuurders te interviewen. De verhalen heb ik samengevat en verwerkt in vijf hoofdstukken over het reilen en zeilen van de vereniging in de afgelopen 15 jaar.

 

Op 19 november 2011 is het boek feestelijk gepresenteerd tijdens het grote jubilieumfeest in Sociëteit de Kring in Amsterdam. Het boek werd verspreid onder de ruim 1100 leden en relaties van VERS. Twee dagen voor de presentatie verscheen er in de Volkskrant een artikel over de VERS en het boek.

Categorie: 2011, Co-creatie, Project, Research | Geplaatst: 01/12/2013

Meia Wippoo


Meia Wippoo is an allround concept and educational developer and an experienced co-creation consultant and facilitator.

Meia is employed by Waag as a research and design lead, and is in charge of the Co-creation Lab. More recent work can be found at https://waag.org/nl/lab/co-creation-lab

Last Updated