Terug

Played Bag

www.playedbag.com

www.facebook.com/playedbag

 

Played Bag is een project waarin de VHS videoband een tweede leven krijgt.

 

In 2009 kreeg Played Bag voor het eerst vorm. Het idee ontstond toen mijn eigen collectie van VHS-banden na het crashen van mijn videorecorder waardeloos leek.

 

De videoband is lang dé beelddrager voor home-movies en films geweest. Maar er zijn nu nog maar weinig mensen die een videorecorder hebben. Toch kunnen weinig mensen afstand doen van de banden. De band heeft weliswaar zijn materiële waarde verloren, maar kent vaak nog wel een emotionele waarde.

 

Played Bag biedt de mogelijkheid om op een duurzame wijze het overschot aan videobanden te verwerken en tegelijkertijd geen waarde te verliezen, maar juist te winnen. Dat gebeurt op 2 manieren:

 

1. Door het beeldmateriaal over te zetten op een andere beelddrager krijgt het beeld een tweede leven.

2. Door de videoband zelf om te zetten naar een ander product, een tas in dit geval, krijgt het materiaal een tweede leven.

Categorie: 2009, 2013, Concept Design, In ontwikkeling, Product Design, Project | Geplaatst: 01/12/2013


Terug

Zonnewijzer

(in samenwerking met producent Constant van Panhuys)


Installatie | Video | Community | Duurzaamheid

ZonneWijzer is het gevolg van een idee en gevoel dat ik al jaren met me meedraag: ik wil iets kunnen maken dat groter dan mijzelf is – dat bestaansrecht heeft zonder dat ik daar over beslis. Dat is ambitieus, en misschien wel pretentieus, maar ik ben in de veronderstelling dat dit niet over mij gaat. Dit gaat over dromen, van mij en van iedereen, en die mogen zo groot zijn als je maar wil. Ik heb veel vertrouwen in dit project en de boodschap en mogelijkheden die het met zich meebrengt.

 

Ik geloof in verantwoordelijkheid nemen voor eigen acties en situaties. Ik maak me, en vele met mij, al lange tijd zorgen over de toekomst van de wereld, zowel op het gebied van de maatschappelijke verschuivingen als op het gebied van het milieu. De verleiding is groot om je te beklagen en de schuld bij andere partijen te leggen en in zijn geheel pessimistisch te zijn. Ik ontken niet dat ik me daar ook wel schuldig aan maak. Maar in dit project wil ik van een andere visie uitgaan: in plaats van te blijven hangen in het klagen over wat er allemaal mis is, wil ik een project opzetten waarin op een positieve manier naar de mogelijkheden en kansen wordt gekeken die er zijn, en waar een toekomst mee gebouwd kan worden.

 


Uitgangspunt

ZonneWijzer is een videoproject waarbij bewustwording over de toekomst centraal staat. Enerzijds gaat het over persoonlijke/menselijke vooruitblik over de toekomst – wat vaak bestaat uit giswerk, hoop en wensen (‘Als ik later groot ben…’). Anderzijds gaat het over het bewust worden van ons gebruik van de aarde en hoe we daar in de toekomst mee om moeten gaan, willen we die persoonlijke/menselijke wensen kunnen beleven.

 

Concept

Door gebruik te maken van een combinatie van bestaande conceptuele toepassingen wordt bovengenoemde bewustwording aan het licht gebracht. De zonnewijzer als object heeft een directe referentie aan het gebruik van de zon in relatie met tijd. Als je het over toekomst hebt, dan heb je het over tijd. Door de vormgeving van een zonnewijzer over te nemen maak je de link extra zichtbaar.

 

De zon wordt in dit geval echter niet direct gebruikt als duider van tijd, maar indirect als facilitator van de toekomst. De tijdsaanduideling wordt niet gerealiseerd door een vallende schaduw in een uurwerkvlak, maar door een projectie van een beamer op dit vlak.

 

De beamer wordt van energie voorzien door zonnepanelen, bovenop de installatie. De zon is dus wel van essentieel belang voor het weergeven van de tijd. Door de zonnepanelen te gebruiken kan, bij zonsopkomst, de installatie, geheel op zichzelf van energie worden voorzien. Wanneer de zon onder gaat schakelt de installatie zichzelf uit.

 

Naarmate de dag verstrijkt zal dus meer videobeeld te zien zijn.


De Installatie

Het object zelf zal op een openbare plek neergezet moeten worden waardoor het zowel een praktische, een filosofische en een esthetische functie kan krijgen. Idealiter wordt het object zelfs op meerdere plekken op de wereld geplaatst. Om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken ben ik een samenwerking aangegaan met producent (voor oa. LEV Pictures) Constant van Panhuys. Samen zullen wij de opties naast elkaar leggen en het realisatieplan opstellen. Voor technische adviezen wat betreft zonne-energie hebben we contact met zonnepanelen-leverancier De Zonnefabriek.


Video-inhoud en Community

De inhoud van de videobeelden zal bestaan uit persoonlijke representaties van toekomstvisie. Dit zijn originele beelden van mensen met toekomstdromen – hun plannen, wensen en ideeën over later – in de vorm van kleine documentaires. Het begint met oudere mensen (met dus relatief minder toekomst om in te vullen, dus minder videobeeld) en naar mate de dag verstrijkt wordt het toekomstbeeld van steeds jongere mensen getoond.

 

Deze videobeelden – uiteindelijk enorm veel mini-documentaires – wil ik niet (allemaal) zelf maken. Juist het idee dat andere mensen de input voor de installatie kunnen leveren versterkt de opzet van het project. Niet alleen mijn stem en mijn visie op de toekomst wordt gehoord, maar juist ook die van de rest van de wereld.

 

In eerste instantie vraag ik bevriende filmmakers deze mini-documentaires, met mij, voor dit project te maken. In de hoop dat dit een beweging kan initieren waarin steeds meer mensen hun filmpjes over hun idee van ‘later als ik groot ben’ gaan uploaden. Om dit te realiseren zal ik een speciale website hiervoor gaan vormgeven zodat de content voor de installatie zich opbouwt terwijl ik de installatie zelf ontwikkel.

 

© Meia Wippoo – april 2011

Categorie: In ontwikkeling, Project | Geplaatst: 01/12/2013

Meia Wippoo


Meia Wippoo is an allround concept and educational developer and an experienced co-creation consultant and facilitator.

Meia is employed by Waag as a research and design lead, and is in charge of the Co-creation Lab. More recent work can be found at https://waag.org/nl/lab/co-creation-lab

Last Updated